FATTA MAN

Sedan sommaren 2014 jobbar jag halvtid som projektledare för satsningen FATTA MAN. Läs mer om projektet här. Det är en dröm som blir sann – att få lägga tid och resurser på att försöka göra något åt manlighetens katastrofläge.

fatta_svante_tidholm_ida_ostensson_foto_ida_lindgren