liveblogging t-banan medis-söderförort

15.20 mycket folk idag
15.22 en man med svart basker sätter sig med en bunt Slas-böcker i knät
15.24 det skymmer ute
15.24 tar en snus
15.30 ok in i tunneln
15.33 nästan tomt i vagnen nu
15.35 framme