FATTA MAN

Sedan sommaren 2014 jobbar jag halvtid som projektledare för satsningen FATTA MAN. Läs mer om projektet här. Det är en dröm som blir sann – att få lägga tid och resurser på att försöka förstå och utveckla manligheten.

fatta_svante_tidholm_ida_ostensson_foto_ida_lindgren

Uppdatering november 2018 – FATTA MAN är avslutat sedan sommaren 2017, men jag jobbar vidare med samma frågor i projektet MANNEN MYTEN på organisationen MÄN (f d Män för Jämställdhet).